Korona on vaikuttanut niin ihmisten kuin rahdin liikkumiseen ja kurittanut liikenne- ja logistiikka-alaa. 29.10. järjestetty webinaari kokosi alan asiantuntijat keskustelemaan kestävän liikkumisen ja logistiikan mahdollisuuksista poikkeusaikana ja sen jälkeen.

Caas Nordicin lokakuun lopussa järjestämässä webinaarissa keskusteltiin koronaviruksen vaikutuksista kansainvälisten kulkuyhteyksien ja ydinverkkokäyttävien kehittämiseen. Monialainen asiantuntijajoukko kertoi tilaisuudessa omia näkemyksiään siitä, kuinka haasteita voidaan ratkaista ja kansainvälisistä kulkuyhteyksistä huolehtia sekä nyt että tulevaisuudessa.

– Suomi elää ja hengittää viennistä ja tuonnista. Osana kansainvälistä TEN-T-ydinverkkokäytävää meidän tulee varmistaa toimivat yhteydet niin itään kuin lännen kautta muualle Eurooppaan, kertoi tilaisuuden moderoinut Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi globaaliin kaupankäyntiin ja teollisuudenaloihin. Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Päivi Elina Wood korosti kestävien ratkaisujen merkitystä Suomen taloudelle.

– Olemme aiemmin olleet riippuvaisia lento- ja laivaliikenteestä – korona on muuttanut tämän. Nyt tarvitsemme uusia ja myös ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, joilla pidämme yritykset toiminnassa ja tavarat liikkeessä, Wood kertoi.

Myös EU-parlamentin liikennevaliokunnan jäsen Henna Virkkunen peräänkuulutti investointeja nopeisiin ja kestäviin yhteyksiin.

– Investointipäätöksiä tehdessä tulee varmistaa, että liikkuminen EU:n sisällä rakennetaan kestävälle pohjalle, Virkkunen muistutti.

Logistiikka-alan digiloikka

Puheenvuoroissa nousivat esille digitalisaation tuomat mahdollisuudet sekä se, että EU:n elvytysrahoitus tulisi suunnata paitsi liiketoiminnan ja markkinatalouden elvyttämiseen myös digitaalisiin ratkaisuihin. Digitalisaatio on logistiikka-alan suurin muutoksen vauhdittaja, lausui Nurminen Logisticsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta.

– Yhteiskuntamme tarvitsee uusia liikkumisen ja logistiikan muotoja, jotka ovat turvallisia ja täsmällisiä. Kone ei kuitenkaan koskaan korvaa ihmistä: tarvitsemme jatkossakin osaavia logistiikan ammattilaisia, Pohjanvirta painotti.

EU-komission merenkulun, liikkumisen ja logistiikan yksikön apulaisosastopäällikkö Annika Kroon muistutti, ettei poikkeusaikanakaan tule unohtaa ilmastonmuutoksen vastaisen työn merkitystä.

– Akuutissa tilanteessakin meidän on pidettävä mielessä ilmastonmuutos ja talous. Digitalisaatiolla on tärkeä rooli tässä yhtälössä, Kroon kertoi.

– Parhaan ja pitkällä aikajänteellä kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi investoinnit tulee ohjata niin kestäviin teknologioihin, toimitusketjuihin kuin osaamisen kehittämiseenkin, moderaattorina toiminut Uotila summasi keskustelua. Logistiikan rooli talouden kehittymisessä on korvaamaton, ja se tulee huomioida investointeja suunnitellessa.

Liikkuva tulevaisuus

Korona-aika on käynnistänyt niin sanotun uuden normaalin myös liikkumisen ja logistiikan suhteen. Globaali pandemia luo paitsi uusia haasteita myös mahdollisuuksia tulevaisuudelle ja toiminnan kehittämiselle.

Vaikka laiva- ja lentoliikenne ovat joutuneet koronasta johtuen koville, Turun sataman myyntijohtaja ja varatoimitusjohtaja Jaakko Nirhamo ja Finnair Cargon globaali markkinointijohtaja Fredrik Wildtgrube uskovat, että myös näille aloille on löydettävissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja turvallisia tapoja toimia.

– Logistiikan ala on kohdannut aiemminkin monia kriisejä, joten selviämme varmasti myös tästä. Parhaiten suojelemme omaa liiketoimintaamme toteuttamalla asianmukaiset toimenpiteet, jotta toimitusketjumme ovat turvalliset nyt ja tulevaisuudessa, Wildtgrube totesi.

Professori, DLR:n ja TU Berliinin osastopäällikkö Gernot Liedtke nosti esiin, että koronan rajoitukset laiva- ja lentoliikenteelle ovat mahdollisuus rautateille. Kyseessä ei kuitenkaan ole kilpailu eri liikkumismuotojen vaan toimitusketjujen välillä. Multimodaalit kuljetusketjut ovat olennainen osa toimivaa logistiikkaa.

Sekä konkreettisen että digitaalisen infrastruktuurin merkitys on kasvanut – ja tulee yhä kasvamaan.

– Tarvitsemme joustavia ja kestäviä logistiikan ratkaisuja, jotka yhdistävät parhaat käytännöt eri kuljetusmuodoista sekä kansalaisten että markkinatalouden parhaaksi, Uotila päätti tilaisuuden.

Katso tallenne tilaisuudesta!