Tervetuloa kuuntelemaan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja 6Aika-strategiaverkoston toteuttamaa verkkotyöpajaa Suomen suurimman älykaupunki-innovaatioalustan hankekokemuksista ja verkostoitumaan muiden kaupunkikehitystoimijoiden kanssa!

Pohjoinen kasvuvyöhyke ja 6Aika järjestävät yhdessä kesän 2020 aikana kaikille avoimen verkkotyöpajasarjan 6Aika-hankkeiden tuloksista ja niiden soveltamismahdollisuuksista.  Työpajasarjan tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja opetuksia hanketyöskentelystä yli organisaatiorajojen. Tulevien osallistavien työpajojen teemat vaihtelevat Smart City -ratkaisuista kiertotalouden kehityshankkeisiin ja ne kannustavat toimialarajat ylittävien projekti- ja jatkokehityssuunnitelmien ideointiin. Työpajoissa on puhujina hankeasiantuntijoita kustakin teemasta. Työpajasarjan aiemmat osat ovat saaneet kiitosta etenkin kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista sekä onnistuneesta fasilitoinnista.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on Etelä-Suomen 13 merkittävintä kaupunkia ja kuusi maakuntaa käsittävä yhteistyöverkosto, joka tuo uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen yhdistämällä valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat.

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Sen kautta on toteutettu lukuisia onnistuneita kaupunkikehityksen hankkeita, jotka ovat jääneet osaksi kaupunkien pysyvää toimintaa. Neljä kaupungeista kuuluu myös Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen ja yhdessä Pohjoinen kasvuvyöhyke ja 6Aika edustavatkin laajaa kokemusta monialaisesta yhteistyöstä, jota työpajasarja pyrkii edistämään. 

Great Mindsin fasilitoimat työpajat toteutetaan Zoom-alustaa hyödyntäen ja työpajoihin mahtuu 50 nopeinta osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautujille lähetetään liittymislinkki Zoom-alustalle ennen työpajan alkua. Työpajojen runko koostuu tunnelmaan virittäytymisestä, 6Aika- sekä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hanke-esittelyistä, työpajakohtaisen teeman esittelystä, sekä keskustelusta, ideoimisesta ja oivallusten jakamisesta. Työpajat ovat siis oivallinen mahdollisuus oppia uutta ja verkostoitua.

 

Työpajojen aikataulut, teemat ja ilmoittautumislinkit näet tästä:

 

18.8.2020 klo 13:00-15:00

Avoin osallisuus ja asiakkuus - osallistaminen asiakkuuksien ja palveluiden hallinnassa

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Avoin_osallisuus_ja_asiakkuus__Webinaari_1428

 

20.8.2020 klo 09:00-11:00

Smart City-ratkaisut ja kaupunkitieto - Opastaminen ja IoT-ratkaisut

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Smart_Cityratkaisut_ja_kaupunkitieto__Opastaminen_ja_IoTratkaisut__Webinaari_1848

 

24.8.2020 klo 09:00-11:00

Pk-yritysten osaaminen - yritysten kasvun tuki ja kehittäminen, robotiikka ja dataratkaisut

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/PKyritysten_osaaminen__yritysten_kasvun_tuki_ja_kehittaminen_robotiikka_ja_dataratkaisut__Webinaari_8354

 

31.8.2020 klo 09:00-11:00

Menetelmät: nopeat kokeilut, yhteiskehittäminen, kokeilualustat ja palvelumuotoilu

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Menetelmat_nopeat_kokeilut_yhteiskehittaminen_kokeilualustat_ja_palvelumuotoilu__Webinaari_3039

 

31.8.2020 klo 13:00-15:00

Oppiminen ja oppimisympäristöt - koulut ja oppilaitokset kehitysalustoina

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Oppiminen_ja_oppimisymparistot_3307

 

01.9.2020 klo 09:00-11:00

Kiertotalous ja cleantech – resurssiviisaat ratkaisut kiertotaloudessa

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Kiertotalous_ja_cleantech__resurssiviisaat_ratkaisut_kiertotaloudessa__Webinaari_9468

 

3.9.2020 klo 09:00 - 11:00

Osaamisen kehittäminen ja työllisyys

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Osaamisen_kehittaminen_ja_tyollisyys__webinaari_1922
 

 

9.9.2020 klo 13-15

Kiinteistöt murroksessa - mahtuuko ihminen hiilineutraaliin ja energiatehokkaaseen kaupunkiin?

Iloittaudu: https://www.lyyti.in/Kiinteistot_murroksessa__mahtuuko_ihminen_hiilineutraaliin_ja_energiatehokkaaseen_kaupunkiin__Webinaari_8324

 

 

Lisätiedot

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
6Aika-kaupunkikoordinaattori
050 5590239
anna-mari.sopenlehto-jokinen@turku.fi

Marjo Uotila
Yhteysjohtaja, Pohjoinen kasvuvyöhyke
040 651 4724
marjo.uotila@turku.fi

http://www.kasvuvyohyke.fi/pohjoinen-kasvuvyohyke

https://6aika.fi/