Työ- ja elinkeinoministeriön 4.6.2018 julkaistu tulevaisuuskatsaus linjaa tulevaa kasvupolitiikkaa ja nostaa esiin sen taustalla vaikuttavia muutoksia, kuten globaalia talouskehitystä, robotisaation ja tekoälyn kehittymistä sekä alustatalouden ilmiöitä.

Valtiolla ja suurilla kaupungeilla on selkeä yhteinen intressi vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailuasemaa.

Yhteisiä resursseja halutaan käyttää valittujen kärkien kehittämiseksi, kun kaupungit tekevät strategisia valintoja kaupunkikehittämisessä ja elinkeinojen vahvistamisessa valtion ja suurten kaupunkiseutujen välisissä kasvusopimuksissa.

Suurten kaupunkien rooli nähdään merkittävänä mm. liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimenpiteissä ja kaupunkien investoinnit mm. energiahuoltoon palvelevat innovaatioiden kehittämisalustoina sekä yritysten referenssihankkeina kansainvälisissä kilpailuissa.

Valtio osallistuu myös kasvukäytävien ja -vyöhykkeiden kehittämiseen osana kasvupolitiikan toimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaus: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-594-5