Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa strategiassa linjataan Suomen Itämeri-politiikan painopisteet. Suomen tavoitteena on parantaa Itämeren alueen kilpailukykyä. Osaamisella ja rajat ylittävällä innovaatiotoiminnalla on tässä keskeinen rooli.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen Suo­men ulkomaankaupan, logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta – vyöhykkeen osuus Suomen euromääräisestä viennistä on yli 60 %.

Pohjoinen kasvuvyöhyke kasvua edistävänä kehittämisvyöhykkeenä nostetaan strategiassa oleelliseksi yritys- ja innovaatiotoiminnan alueeksi.

Suomen kannalta tärkeimmät ja eniten lisäarvoa tuottavat kohteet Itämeren alueen innovaatioyhteistyössä ovat pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen, sekä digitaalisuuden edistäminen ja integroiminen osaksi palveluja ja teollisuutta.

Suomen etu on Itämeren alue toimivana, globaalina, verkostoituneena yhteistyöalueena, jossa kaupunkien ja alueiden vuorovaikutus on keskeisessä roolissa. Yhteistyöverkostojen vahvistamisen myötä vahvistetaan Suomen vetovoimaisuutta myös investoinneille, yri­tyksille ja osaaville työntekijöille.

Lue lisää:

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta

Suomen Itämeren alueen strategian julkaisutilaisuus