Mikä on Pohjoinen kasvuvyöhyke?

Pohjoinen kasvuvyöhyke kehittyy kansainvälisesti merkittäväksi liikenneväyläksi ja kasvun keskittymäksi.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on eteläisen Suomen kaupungit yhdistävä strateginen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä talouskasvua ja kilpailukykyä. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyöverkostoa koordinoi Turun kaupunki. 

Pohjoinen kasvuvyöhyke kulkee Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin saakka ja yhdistää 330 miljardin euron talousalueen ja yli 13 miljoonaa ihmistä. Vyöhyke yhdistää Skandinavian ja Venäjän markkina-alueet toisiinsa EU:n määrittelemää TEN-T-ydinverkkokäytävää pitkin. Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen Suomen ulkomaankaupan, sujuvan logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta – vyöhykkeen osuus Suomen euromääräisestä viennistä on yli 60 prosenttia.

Yhdistämällä valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden  keskeiset edustajat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkosto tuo uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen. 

Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen strateginen yhteistyösopimus vyöhykkeen kehittämisestä toteutettiin 2016–2019. Toteutusta tuetaan alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen PKV-AIKO-hankerahoituksella.
Lue lisää: https://tem.fi/kasvuvyohykkeet