Kasvuvyöhykkeen tavoitteet

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on:

  • kasvattaa Suomen kilpailukykyä vienti- ja transitomarkkinoilla
  • luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne- ja kuljetuspalveluita
  • kaupallistaa innovaatioita kansainvälisellä yhteistyöllä
  • lisätä yhtenäisen työmarkkina- ja talousalueen toiminnallisuutta
  • vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän toimintaympäristönä

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen strategiset painopisteet ovat elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen yli hallinnollisten ja alueellisten rajojen. Edistettäviä teemoja ovat muun muassa saavutettavuus, logistinen toimivuus ja sujuvat pendelöintiratkaisut. Näillä vahvistetaan vyöhykkeen elinvoimaa ja houkuttelevuutta työssäkäynti-, investointi-, yritys- ja matkailualueena.

Osana kansainvälistä verkostoa Pohjoinen kasvuvyöhyke tekee tiivistä yhteistyötä yli Suomen rajojen. Vyöhykkeen kytkeytyminen suurempiin työmarkkina-alueisiin vahvistaa eteläisen Suomen kasvua, työllisyyttä ja elinvoimaa.