Alueen vahvuudet

ALUEEN VAHVUUKSIA OVAT

  • kansainvälisesti keskeinen sijainti
  • vahva logistiikka- ja infraosaaminen
  • huippuyritykset ja -tutkimus

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueella sijaitsee puolet Suomen väestöstä, vilkkaimmat kasvukeskukset, huippukorkeakoulut sekä suurimmat lentokentät ja satamat, joiden kautta Suomen vienti ja tuonti virtaavat. Siksi Pohjoinen kasvuvyöhyke tarjoaa myös kansainvälisille toimijoille houkuttelevan investointiympäristön.

Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen strategisen yhteistyöverkoston jäseniä ovat eteläisen Suomen suurimmat kaupungit ja viisi maakuntaa. Vyöhykkeen erinomainen sijainti, toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaaminen luovat ainutlaatuisen alustan innovaatioiden, kuten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiselle. Alue on houkutteleva toimintaympäristö yrityksille ja investointikohde kansainvälisille sijoittajille.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on ketterä kehitysalusta Suomen kansainvälistymiselle ja uusien, digitaalisten ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.

Visiona viisaammat virrat

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen läpi kulkee suurin osa Suomen viennistä, tuonnista ja henkilöliikenteestä sekä Suomen ainoa kansainvälisesti merkittävä TEN-T-ydinverkkokäytävä.

Alueella sijaitsevat Suomen suurimmat tavara- ja matkustajasatamat, Helsinki-Vantaan lentokenttä ja tavaraliikenteen rajanylityspaikat. Vyöhyke on maan ulkomaankaupan, logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta ohittamaton kasvun mahdollistaja.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueella sijaitsevat useat suomalaiset huippukorkeakoulut ja yritykset. Sijainti Skandinavian ja Venäjän markkina-alueiden välissä tarjoaa loistavat mahdollisuudet kansainväliselle liiketoiminnalle.