Tänä keväänä käynnistyneessä Corridor as a Service (CaaS) -ekosysteemihankkeessa kehitetään logistiikkapalveluita, erityisesti lännen ja idän välisen kaupan tehostamiseksi. Tavoitteena on samalla tuottaa aika- ja polttoainesäästöjä sekä parantaa kuljetusten täyttöastetta älykkään teknologian avulla.

CaaS-ekosysteemissä oleellista on logistiikan kokonaisuuden hallinta ja optimointi, lento-, meri-, raide- ja tieliikennekäytävien saumattomampi yhteispeli. CaaS mahdollistaa siirtymisen infrastruktuuriin perustuvasta liikenteenhallinnasta älykkääseen eri järjestelmien ja ajoneuvojen väliseen kommunikointitapaan.

Palveluita luoville yrityksille CaaS tarjoaa mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuudessa paikan kehittää ja tehostaa nykyistä liiketoimintaa sekä siihen liittyviä tavarakuljetuksia. 

Ensimmäinen Business Finlandin kasvumoottoreille suunnattu käynnistystuki myönnettiin CaaS-ekosysteemin vauhdittamiseen. Kasvumoottoreiksi katsotaan yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä yhteistyöverkostoja, ekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen.

CaaS -hankkeessa TraFin Liikennelabra toimii päätahona julkiselta sektorilta, Vediafi Oy on CaaS-ekosysteemin yritysoperaattori. Mukana ovat myös liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos, Viestintävirasto, Suomen kasvukäytävä, Etelä-Karjalan liitto, Tulli, VTT, Nokia, Infotripla, Dynniq, Indagon, YTL sekä Turun, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

– Sen sijaan että Suomi on saari, on tavoiteltavaa kehittää Suomea porttina. Parempi saavutettavuus ja logistinen houkuttelevuus vahvistavat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupunkien asemaa yritysten sijoittumiskohteina, kun Suomea kehitetään kansainvälisenä solmukohtana, toteaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankepäällikkö Marjo Uotila.

– CaaS-ekosysteemin kehittäminen ja vahvistaminen tukee myös tavoitettamme elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittämisestä yli hallinnollisten tai alueellisten rajojen.

 

Lähteet: