Juuri julkaistu Venäjän kaupan barometri näyttää vahvaa kasvua verrattuna viime vuoteen: tammi-elokuussa Suomen vienti Venäjälle kasvoi 20 prosenttia ja tuonti peräti 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Barometrin mukaan suomalaisyritykset panostavat entistä enemmän myyntiin ja markkinointiin Venäjän markkinoilla. Pietarin alue Pohjoisen kasvuvyöhykkeen itäisenä ulottuvuutena on keskeinen lähimarkkina suomalaisyrityksille.

Suomalaiset yritykset kasvavat Venäjällä nopeammin kuin venäläiset.

Pietarin varakuvernööri Sergei Movtšan

Venäjän kaupan kasvu tuo lupaavia mahdollisuuksia Pohjoisen kasvuvyöhykkeen elinkeinoelämälle. Logistiikkayhteydet Venäjälle ovat parantuneet ja liikenne Venäjälle on kasvussa. Poliittista tilannetta pidetään suurimpana riskinä liiketoiminnalle.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen vienti Venäjälle kasvoi alkuvuonna selvästi enemmän kuin vienti Saksaan tai Ruotsiin. Vienti Saksaan oli tammi-maaliskuussa viime vuoden tasolla, kun taas vienti Ruotsiin kasvoi 18 prosenttia. Tuonti Saksasta kasvoi alkuvuonna yhdeksän prosenttia, tuonti Ruotsista 17 prosenttia.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen investointikohteet kiinnostivat Finnish Business –tapahtumassa Pietarissa

Elinkeinoministeri Mika Lintilän avaama, vuoden suurin Suomen ja Venäjän välisen kaupan tapahtuma Pietarissa, kokosi yli 400 yritysedustajaa tapaamisiin.

Projektipäällikkö Stefan Mynttinen esitteli tilaisuudessa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen merkittävimpiä logistiikkapuolen investointikohteita ja tapasi venäläisiä yrityksiä ja aluekehityksestä vastaavia virkamiehiä. Mynttinen korostaa oman aktiivisuuden ja asenteen merkitystä: Venäjä on mahdollisuuksien maa, mutta tulokset ovat pitkäjänteisen työn takana.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mahdollisuudet kiinnostivat venäläisyrityksiä Finnish Business in St Petersburg –tapahtumassa. Kuvat: Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Lue lisää:

Finnish Business in St Petersburg –yritystapahtuma

Venäjän kaupan barometri 2017 (pdf)