Pohjoinen kasvuvyöhyke -toimijaverkosto osallistuu kasvuvyöhykekilpailuun. Verkostossa on mukana on 13 kaupunkia ja kuusi maakuntaa. Pohjoinen kasvuvyöhyke yhdistää Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin yhdistää 330 miljardin euron talousalueen ja yli 13 miljoonaa ihmistä.

Pohjoinen kasvuvyöhyke -toimijaverkosto on jättänyt hakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriön käynnissä olevaan kasvuvyöhykekilpailuun 13 kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkostona. Mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisessä ovat eteläisen Suomen kaupungit Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vantaa sekä maakunnat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Pohjoinen kasvuvyöhyke Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin saakka yhdistää 330 miljardin euron talousalueen ja yli 13 miljoonaa ihmistä. Vyöhyke yhdistää Skandinavian ja Venäjän markkina-alueet toisiinsa EU:n määrittelemää TEN-T ydinverkkokäytävää pitkin. Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen Suomen ulkomaankaupan, logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta – vyöhykkeen osuus Suomen euromääräisestä viennistä on yli 60 %.

Kasvuvyöhykekilpailussa haetaan ratkaisuja hallitusohjelmassa linjattujen tavoitteiden jalkauttamiseksi vuosille 2016–2018. Tunnustuksen saa 1–2 kasvuvyöhykettä työ- ja elinkeinoministeriölle jätettyjen hakemusten joukosta.

Visiona ovat viisaammat tavarakuljetusten virrat.

Aleksi Randell

- Olemme sitoutuneet edistämään hallituksen kilpailukykytoimia Pohjoisen kasvuvyöhykkeen omista vahvuuksista lähtien. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen asema Suomen kasvun ja viennin moottorina on merkittävä. Se tulee tunnustaa kasvuvyöhykekilpailussa, linjaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta.

Pohjoinen kasvuvyöhyke -yhteistyön tavoitteena on tukea Etelä-Suomen elinvoimaisuutta, kasvuhakuisuutta ja strategista kehittämistä alueiden ja toimijoiden yhteistyöhön perustuen.

- Pohjoisen kasvuvyöhykkeen visiona ovat viisaammat tavarakuljetusten virrat, jotka palvelevat uuden ajan logistisia tarpeita. Verkostoon sitoutuneet tahot suhtautuvat kunnianhimoisesti tavoitteeseen luoda Suomelle uusia kasvun mahdollisuuksia, toteaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

  • Aiheesta tuoretta tietoa sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #kasvuvyöhyke