Ilmakuva kauppatorista
18.08.2017

Krishjälp ordnas till alla som behöver det. Krisnumren är 040 638 3659, 040 638 3657 och 02 262 6003. För de personer som behöver omgående krishjälp finns det en krisstödsmottagning vid samjouren i Åucs T-sjukhuset (Keramikfabriksgatan 1). Ingång via huvudingången från Tavastgatan.

amistalentin voittaja Strychnine
19.02.2016

Jonathan Nurmi är Stryhnine och han är första årets datanomnstuderande vid den svenska enheten – Handel och data – vid Åbo yrkesinstut.

I Åbo tycker man om att gå i skola
01.02.2018

Resultaten av Institutet för hälsa och välfärds nationella enkät Hälsa i skolan 2017 ger anledning till både glädje och oro. Största delen av de unga och barnen bedömer att deras hälsotillstånd är gott. I Åbo tycker man också om att gå i skola och stämningen i klasserna uppmuntrar till att uttrycka sin åsikt.

31.01.2018

Entimmeståget innebär en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors som tar passagerarna direkt via Lojo till Helsingfors.

Torikauppa jatkuu rakentamisenkin aikana
31.01.2018

Åbo stad föbereder sig för att förnyandet av Salutorget inleds under våren. För tillfället pågår förbere-dande arbeten för att flytta torghandeln till en tillfällig plats. Därtill håller man på att planera en tidtabell för ytkonstruktionsarbeten på torget.

Liikkuva koulu - ruutuhyppely
Åbo har varit en inspirationskälla till andra städer
25.01.2018

Undervisnings- och kulturministeriet har tilldelat Åbo stad och Uleåborgs stad riksomfattande Skolan i rörelse -pris. Prisen på 5000 euro som delades ut i Helsingfors idag finansierades med de intäkter som företaget Veikkaus fått. Prispengarna ska användas till att främja elevernas eller hela skolsamfundets rörelse och motion i skolmiljön.

Cykeltrafikens säkerhet väckte mest oro
19.01.2018

I enkätundersökningen Kommunal service i Åbo 2017 utreddes åsikterna om de kommunala tjänsterna. Åbo stad har regelbundet beställt en motsvarande enkät sedan år 2003, vilket betyder att det finns rikligt med jämförelsedata. Indexet för invånarnas nöjdhet år 2017, det vill säga hur nöjda invånarna var med den kommunala servicen, var i Åbo det bästa under hela 2000-talet.

Lapset viittaavat luokassa
Samtidigt kan man anmäla barnet även till eftermiddagsverksamhet.
02.01.2018

Till den grundläggande utbildningen anmäls barn som är födda 2011 eller tidigare och som ännu inte börjat sin skolgång. Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2018–2019 inom den svenska grundläggande utbildningen i Åbo sker elektroniskt via programmet Wilma under tiden 2.–14.1.2018.

Småbarnspedagogikens telefonjour betjänar 27­–29.12
18.12.2017

Åbo stads skolor, gymnasier, läroverk och ämbetsverk är i huvudregel stängda över jul och nyår. Mer information om öppettider och dejourerande verksamhet hittas här.

Lapset luistelevat jäähallissa
Vi önskar alla blivande förskolebarn med föräldrar hjärtligt välkomna till förskolorna!
18.12.2017

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2018-2019 sker elektroniskt under tiden 2-14.1.2018.

Sidor

Subscribe to feed