Ilmakuva kauppatorista
18.08.2017

Krishjälp ordnas till alla som behöver det. Krisnumren är 040 638 3659, 040 638 3657 och 02 262 6003. För de personer som behöver omgående krishjälp finns det en krisstödsmottagning vid samjouren i Åucs T-sjukhuset (Keramikfabriksgatan 1). Ingång via huvudingången från Tavastgatan.

amistalentin voittaja Strychnine
19.02.2016

Jonathan Nurmi är Stryhnine och han är första årets datanomnstuderande vid den svenska enheten – Handel och data – vid Åbo yrkesinstut.

Lapset viittaavat luokassa
Samtidigt kan man anmäla barnet även till eftermiddagsverksamhet.
02.01.2018

Till den grundläggande utbildningen anmäls barn som är födda 2011 eller tidigare och som ännu inte börjat sin skolgång. Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2018–2019 inom den svenska grundläggande utbildningen i Åbo sker elektroniskt via programmet Wilma under tiden 2.–14.1.2018.

Småbarnspedagogikens telefonjour betjänar 27­–29.12
18.12.2017

Åbo stads skolor, gymnasier, läroverk och ämbetsverk är i huvudregel stängda över jul och nyår. Mer information om öppettider och dejourerande verksamhet hittas här.

Lapset luistelevat jäähallissa
Vi önskar alla blivande förskolebarn med föräldrar hjärtligt välkomna till förskolorna!
18.12.2017

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2018-2019 sker elektroniskt under tiden 2-14.1.2018.

Perhe
Lagändringen träden i kraft den 1 januari 2018
14.12.2017

För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5900 e/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år. De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn.

07.11.2017

Med hjälp av ansökningsguiden som presenterar utbildningsutbudet vid Åbo yrkesinstitut och gymnasierna i Åbo, kan du lätt studera vilka alternativ inom utbildning på andra stadiet som erbjuds i Åbo stad, och välja det alternativ som passar dig bäst. Ansökningstiden till utbildningar på andra stadiet börjar 20.2.2018.

Den första byggnaden i Finland som planerats i första hand för konsertbruk.
23.10.2017

Den lokalutredning som kartlade renoveringsbehovet av Åbo konserthus har förutom renove-ringsalternativet kommit fram till tre olika utbyggnadsalternativ.

Barn läste upp dikter på färjan Föri
02.10.2017

Föriduvan föddes som ett samarbete mellan den öppna småbarnspedagogiken vid Åbo stad och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet med syftet att berika små barns språk och erbjuda barnen en upplevelse av att växa i gemenskapen. Som beskyddare för språkprojektet Föriduvan fungerar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Työväenopiston opinto-ohjelma
23.08.2017

Anmälningstiden till Arbis höstkurser pågår. Mer information på www.aboarbis.fi.

Sidor

Subscribe to feed