Vahvuudet

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvuus on tarjota yritysten käyttöön:

  • kehitysalusta kestävien ja älykkäiden innovaatioiden pilotoinnille

  • tehostetut julkisen hallinnon yhteistyö- ja kehittämistoimet

  • yritysten ja julkisen sektorin sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen toimiva yhteistyö sekä kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen

  • resurssien yhteensovittamismahdollisuudet ja katalyyttirahoitus

  • tehokas tiedonvaihto ja vuorovaikutus