Uutta virtaa Suomeen

Alueella on:

  • kansainvälisesti keskeinen sijainti

  • vahva logistiikka- ja infraosaaminen

  • huippuyritykset ja -tutkimus

Yhdistämällä valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkosto tuo uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen.

Vyöhykkeen erinomainen sijainti, toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaaminen luovat ainutlaatuisen alustan innovaatioiden, kuten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiselle. Alue on houkutteleva toimintaympäristö yrityksille ja investointikohde kansainvälisille sijoittajille.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on ketterä kehitysalusta Suomen kansainvälistymiselle ja uusien, digitaalisten ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.

Visiona viisaammat virrat

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen läpi kulkee suurin osa Suomen viennistä, tuonnista ja henkilöliikenteestä sekä Suomen ainoa kansainvälisesti merkittävä TEN-T-ydinverkkokäytävä.

Alueella sijaitsevat Suomen suurimmat satamat, Helsinki-Vantaan lentokenttä, tavaraliikenteen rajanylityspaikat sekä useat suomalaiset huippukorkeakoulut ja yritykset. Vyöhyke on maan ulkomaankaupan, logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta ohittamaton kasvun mahdollistaja.