Tavoitteet ja painopisteet

Kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on:

  • kasvattaa Suomen kilpailukykyä vienti- ja transitomarkkinoilla

  • luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne- ja kuljetuspalveluita

  • kaupallistaa innovaatioita kansainvälisellä yhteistyöllä

  • lisätä yhtenäisen työmarkkina- ja talousalueen toiminnallisuutta

  • vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän toimintaympäristönä

Strategiset painopisteet ovat:

  • viisaat ja kitkattomat tavaravirrat yli hallinnollisten ja alueellisten rajojen

  • elinkeinoelämälle, erityisesti teollisuuden kuljetuksille, keskeiset kuljetusketjut ja logistiikkaratkaisut

  • olla innovatiivinen kehitysalusta, jolla tuotetaan ja testataan uusia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja (ml. automatisaatio)

  • toteutettavien hankekokonaisuuksien skaalautuvuus ja monistettavuus muualla Suomessa sekä kansainvälisesti